Overzicht agenda

Symposium huisartsen en specialisten OLVG

Locatie

Kapel
OLVG, locatie Oost

Wanneer

Verschuivingen in de zorg tussen 1e en 2e lijn vinden om ons heen plaats. Daarbij is één ding belangrijk: samenwerken en samen optrekken, op alle mogelijke manieren. In dit symposium gaan we in op de verschillende manieren van samenwerken.

Gezien de behoefte aan meer interactie tussen huisartsen en specialisten doen we dat deels in meerdere kleine workshops. Er is ook ruimte voor een gestructureerde discussie in de vorm van een Lagerhuis debat.

Programma 
16.00 - 16.15 uurOpening door de dagvoorzitters Bert Baak, MDL-arts en Roger Ritz, huisarts 
16.15 - 17.15 uur 

Workshopronde waarbij u één workshop kunt kiezen*:

  • Scenariotraining, reanimeren en meer
  • Virtual Ward, gezamenlijk zorgen dat de patiënt langer en gezonder thuis is.
  • ‘Weldoen en niet-schaden – wat is wijsheid?’ Over het transmuraal moreel beraad 
  • Geriatrie in OLVG, kennismaken met de uitgebreide vakgroep Geriatrie.
  • Geriatrie: eerste generatie migranten en dementie.
  • Samenwerking bij Solk,
  • Toxicologie en intoxicatie in de acute zorg
  • Persoonlijke Gezondheids Omgeving: de patiënt aan het stuur?
  • “Zorg op de juiste plaats: feedback op verwijzen en de mogelijkheden van teleconsultatie. 

* op het aanmeldformulier kunt u uw voorkeur aangeven

17.15 - 17.45 uur Pauze
17.45 - 18.45 uur Lagerhuis Debat
18.45 - 19.00 uurafsluiting door raad van bestuur OLVG
Vanaf 19.00 uur Borrel en diner

Meer informatie en aanmelden

Accreditatie voor huisartsen is aangevraagd. Graag tijdig aanmelden, vanwege de locatie en diner via het aanmeldformulier. Geef bij uw aanmelding aan welke workshop uw voorkeur heeft. Meer informatie kunt u krijgen via Marieke Poel, accountmanager 1e lijn: m.poel@olvg.nl.

 

 

 

Overzicht agenda