Overzicht agenda

Kerkdienst in de kapel

Wanneer

Oecumenische viering rondom het feest van Pinksteren: de neerdaling van de heilige Geest onder de gelovigen

Voorganger: Joost de Wolf

OLV Kapel, locatie Oost

Iedereen is welkom!
Na afloop is er koffie in het personeelsrestaurant
 

Overzicht agenda