Overzicht agenda

Informatiemiddag voor hiv-patienten

Locatie

Oost, zalencentrum
OLVG, locatie Oost

Wanneer

OLVG organiseert een informatiemiddag voor mensen met hiv. Onze patiënten zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Programma

 
  
13.30 uurOntvangst met koffie en thee
14.00 uur

Welkom

  • Huidige stand van zaken en vooruitblikken op toekomstige ontwikkelingen, door dr. Guido van den Berk, internist-infectioloog OLVG
  • Medicatie, bijwerkingen en interacties, door de heer Piter Oosterhof, poliklinisch apotheker OLVG Apotheek
14.50 - 15.10 uurPauze met koffie en thee
15.10 - 16.00 uurWorkshop 1*
16.00 - 16.30 uurPauze met koffie en thee
16.30 - 17.20 uurWorkshop 2*
 17.30 - 18.15 uurBorrel

* U kunt zich voor vooraf voor twee workshops naar keuze aanmelden:

Workshop 1

Hiv en voeding

In deze workshop staat voeding centraal. Een diëtist vertelt u over het belang van goede voeding, wat te doen bij over- en ondergewicht en voeding bij het gebruik van (hiv-) medicatie. Na een korte inleiding volgt een interactief deel waarbij u vragen kunt stellen.

Workshop 2

Mindfulness

Onder begeleiding van twee psychologen maakt u kennis met mindfulness, en gaat u aan de slag met een aantal oefeningen. Mindfulness betekent aandachtig, opmerkzaam en bewust zijn. Door middel van mindfulness leert u bewust om te gaan met stress en spanning. U komt nadrukkelijker ‘aan het stuur te zitten’ van uw eigen denken en emoties.

Workshop 3

Cardiovasculair risicomanagement: stoppen met roken en andere lifestyle-veranderingen

Een verpleegkundig specialist geeft u handvatten om zelf uw gezondheid in positieve zin te bevorderen. Iedereen weet dat stoppen met roken belangrijk is, maar hoe pakt u dit aan en hoe houdt u dit vol? Ook andere lifestyle-veranderingen die het risico op aandoeningen aan hart- en bloedvaten doen verkleinen, komen aan de orde tijdens deze workshop.

Workshop 4

Slaapproblemen

Slaap is nodig om lichamelijk én geestelijk te herstellen. De slaapbehoefte verschilt sterk per persoon. Men spreekt van een chronisch slaapprobleem als klachten gedurende minstens drie maanden, minstens drie keer per week aanhouden. Dat kan gaan om vermoeidheid, slaperigheid overdag, concentratieproblemen en prikkelbaarheid. Slecht slapen kan op verschillende manieren tot uiting komen. Tijdens de workshop kunt u aan een psycholoog vragen stellen en ervaringen uitwisselen.

Workshop 5

Hiv en zelfbeeld

Welk effect heeft een hiv-besmetting op het psychisch en seksueel functioneren.

Workshop 6

Vrouwen en hiv

Een workshop speciaal voor vrouwen met hiv. Een internist, een gynaecoloog en een seksuoloog bespreken diverse onderwerpen.

Workshop 7

Hiv en stigma

In deze workshop bespreekt een medewerker van Hiv Vereniging Nederland / Hello Gorgeous verschillende onderwerpen zoals het wel of niet open (kunnen) zijn over het hebben van een hiv-infectie, stigmatisering maar ook zelfstigmatisering. Het gevoel van buitengesloten te worden en hoe hiermee om te gaan.

Spelregels workshops

U kunt maximaal twee workshops volgen. Op het aanmeldformulier kunt u uw voorkeur aangeven. We kunnen helaas niet garanderen dat u de workshops van uw keuze kunt volgen. Bij teveel aanmeldingen, krijgt u bij binnenkomst de gelegenheid om een andere workshop te kiezen. Bij te weinig belangstelling kan besloten worden om een workshop niet door te laten gaan.

Aanmelden

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact op met de hiv-consulenten:
OLVG, locatie Oost: 020 599 40 67 / OLVG, locatie West: 020 510 88 82

Praktische informatie

De looproute naar het zalencentrum staat aangegeven vanaf de hoofdingang.
Op www.olvg.nl/contact vindt u een routebeschrijving naar OLVG, locatie Oost.
Komt u met openbaar vervoer: kijk voor actuele informatie op www.9292ov.nl

Overzicht agenda

Gerelateerde zorgverleners en afdelingen