Overzicht agenda

Huisartsensymposium OLVG

Locatie

Koninklijke Industriële Groote Club

Wanneer

Hoe ziet het ziekenhuis er in de toekomst uit? Hoe werken huisarts en specialist straks samen? En welke rol gaan nieuwe digitale mogelijkheden spelen? We proberen voor u - in een aantal concrete voorbeelden – een beeld te schetsen van de huidige praktijk in de toekomst.

De zorg van de toekomst
: de toekomst van de zorg?

In de tweejaarlijkse Nico Mensing van Charante lezing, ter nagedachtenis aan deze bijzondere collega, wordt vanuit de eerste lijn en de tweede lijn een blik geworpen op de samenwerking tussen het ziekenhuis van de toekomst en de huisarts van de toekomst.

15.00 – 17.00 uur Waarneming via Huisartsenposten CentrumOost en West

Programma 
16.00 - 16.15 Opening door de dagvoorzitters MDL-arts Bert Baak en huisarts Roger Ritz
16.15 - 17.15

Workshopronde 1*

       A. Digitale consultatie Orthopedie 
       B. Videoconsultatie Dermatologie

17.15 - 17.40Pauze
17.40 - 18.30 

 Workshopronde 2 *

   A. Patiëntenoverleg van ZorgDomein en teleconsultatie
   B. Specialistisch adviesconsult Huisartsenplus punt 

18.30 - 19.00  De Nico Mensingh van Charante Lezing: Heeft het ziekenhuis nog toekomst?  Door lid raad van bestuur OLVG Maurice van den Bosch en huisarts/medisch directeur ROHA Mascha Bevers.
Vanaf 19.00 Borrel en diner

*) U kunt bij aanmelding uw voorkeur uitspreken voor 2 workshops, in elke ronde één.

Accreditatie

Accreditatie voor huisartsen is aangevraagd.

Aanmelden

Graag aanmelden voor 12 januari 2018, vanwege de locatie en diner, via het webformulier.
Geef daarbij aan welke workshops uw voorkeur hebben:
O    Voorkeur ronde 1 workshop A of B
O    Voorkeur ronde 2 workshop A of B

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Poel, accountmanager 1e lijn: m.poel@olvg.nl
 

Overzicht agenda