Overzicht agenda

'Diabeteszorg 2018: samen staan we sterk’ Over de laatste inzichten (en vooral over samenwerken)

Locatie

Zalencentrum
OLVG, locatie Oost

Wanneer

Een avond gericht op de samenwerking in de driehoek huisarts-POH en diëtist, binnen de thema’s: GLP-1, de oudere DM-patiënt; een diabeet na een gastric-operatie en de laatste inzichten rondom de voeding.

Er zijn verschillende inhoudelijke sessies die tegelijkertijd gegeven worden. U kunt alle sessies volgen, een indeling wordt gemaakt.

A. GLP-1: door internist Teri Brouwer
B. KH-arm en dieet; door dietist Sam Gabriel
C. Bariatrie: door internisten Victor Gerdes en Evert van der Poest
D. Kwetsbare ouderen en DM: door geriater Simone Jong

Programma

17.30 - 18.10 uur
18.15 - 19.00 uur

Ronde 1 deelsessies
Ronde 2 deelsessies

19.00 - 19.30 uur

Pauze

19.30 - 20.10 uur

Ronde 3 deelsessies

20.15 - 20.55 uur

Ronde 4 deelsessies

21.00 - 21.15 uur

21.15 uur

Paneldiscussie en afsluiting plenair

Afsluiting en borrel

Bedoeld voor

Huisartsen, A(N)IOS, POH, diëtisten en specialisten
Opgeven bij vice.versa@olvg.nl  
Kosten € 65,= per voor huisartsen, € 45,= voor POH en diëtisten
Accreditatie is aangevraagd.

Deze scholing wordt ook in de andere ziekenhuisregio’s georganiseerd.

Overzicht agenda

Gerelateerde zorgverleners en afdelingen