Hier vindt u informatie over de bezoektijden en overnachten van bezoek, de route naar het ziekenhuis, informatie over parkeren, waar u een patiënt kunt vinden, welke voorzieningen er zijn voor bezoekers, zoals een winkel en restaurant, en hoe u digitaal een kaartje kunt sturen.

Verpleegafdelingen locatie Oosterpark

Patiënten die zijn opgenomen in het OLVG worden verpleegd op locatie Oosterpark.

U komt het ziekenhuis binnen via de hoofdingang. Bij de receptie kunt u informeren op welke afdeling de patiënt is opgenomen. De receptionist kan u tevens vertellen waar deze afdeling is.
De meeste verpleegafdelingen in het ziekenhuis hebben een letter en een cijfer. De letter verwijst naar de vleugel waar de verpleegafdeling zich bevindt en het cijfer verwijst naar de etage. Bijvoorbeeld verpleegafdeling B3, is de B-vleugel op de 3e etage. Door de bewegwijzeringsbordjes 'verpleegafdelingen' met het juiste cijfer te volgen komt u bij de betreffende afdeling.

Bezoektijden

Weet u niet waar de patiënt die u wilt bezoeken is opgenomen? Of wilt u weten wat de bezoektijden van de afdeling zijn? Dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met de receptie (020) 599 32 34.

Overnachting van bezoek

Op de kinderafdeling kan één van de ouders bij het kind overnachten.

Huisregels

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in ons ziekenhuis zich veilig voelt. Om hiervoor te zorgen zijn er huisregels opgesteld voor medewerkers, patiënten en bezoekers.

Nieuw blok

Bezoektijden OLVG

Alle informatie over onze verpleegafdelingen

Wie werken in het OLVG?

Wie doet wat? Bekijk het overzicht van medische en verpleegkundige functies

Wachttijden OLVG

Planner

Uw opname en/of operatie wordt ingepland door een planner van de afdeling Planning opname of operatie. De planner informeert u over datum en tijdstip. Heeft u vragen? Neem dan gerust telefonisch contact op