Dienst Geestelijke Verzorging
In het OLVG zijn geestelijk verzorgers met verschillende achtergronden werkzaam. Wanneer patiënten en hun familie tijdens hun verblijf in het ziekenhuis behoefte hebben aan een gesprek met een van hen, dan kunnen ze een beroep op hen doen, ongeacht geloof of levensbeschouwing. Desgewenst schakelen zij een vertegenwoordiger in van andere geloofs- of levensovertuigingen, zoals een rabbijn, pandit of humanistisch raadsman of vrouw.

Klachtenbemiddeling
Bent u ontevreden over uw behandeling, maar levert een gesprek met de betrokken arts of verpleegkundige niet voldoende op? Of vindt u het lastig om in een gesprek uw kritiek te uiten? Zoek dan contact met onze klachtenfunctionaris. Samen bekijkt u dan de mogelijkheden om tot een goede behandeling van uw klacht te komen. Ook kunt u bij de klachtenfunctionaris terecht voor een advies over of hulp bij de aanpak van uw klacht.