Longgeneeskunde

(020) 599 30 42

longgeneeskunde@olvg.nl

ma t/m vrij van 8.30 tot 16.00 uur

Oosterpark, P2

Verpleegafdelingen

De afdeling Longgeneeskunde van het OLVG is een door Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) erkend expertisecentrum op het gebied van respiratoire allergie (luchtwegallergieën) en beroepsgebonden longaandoeningen. Het expertisecentrum is speciaal bedoeld voor mensen met moeilijk behandelbare luchtwegaandoeningen die zijn ontstaan door de werkomgeving en/of door allergieën.

Het OLVG is een van de twee poliklinische centra in Nederland voor patiënten met een beroepsgebonden longziekte. Vanuit heel Nederland kunnen patiënten naar de afdeling Longgeneeskunde van het OLVG worden verwezen.

Beroepsgebonden longaandoeningen
Er zijn veel verschillende vormen van long- en luchtwegaandoeningen die door het beroep kunnen worden veroorzaakt. Deze aandoeningen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door langdurige blootstelling aan irriterend gas, stof, damp of nevel tijdens het werk. Ook een allergie voor specifieke stoffen op het werk kan een dergelijk ziektebeeld veroorzaken.
Astma die door het beroep is veroorzaakt of verergerd, is de meest voorkomende beroepsluchtwegaandoening. Dierlijk of plantaardig stof, zoals meelstof bij bakkers, is in Nederland de meest gemelde oorzaak van een allergie die leidt tot beroepsastma. Maar ook chemische stoffen die vrijkomen bij de productie van kunststoffen kunnen een beroepsastma veroorzaken.
Voor onderzoek en behandeling van beroepsgebonden longaandoeningen werkt het OLVG nauw samen met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)

Spreekuur luchtwegallergieën en beroepsgebonden longaandoeningen
Elke woensdagochtend houdt longarts Dr. J.S. van der Zee spreekuur. U kunt door uw specialist, bedrijfsarts of huisarts worden verwezen naar dit spreekuur. Ook bedrijfsartsen van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) zijn betrokken bij het spreekuur luchtwegallergieën en beroepsgebonden longaandoeningen.
Patiënten worden maandelijks besproken in een multidisciplinair overleg waaraan KNO-artsen, dermatologen, bedrijfsartsen van het NCvB, arbeidshygiënisten een allergoloog deelnemen. Er is nauwe samenwerking met de afdeling arbeidsdermatologie van het VUmc.