Bij jonge kinderen komen problemen met eten en drinken veel voor. Vervelend en lastig, maar gelukkig meestal niet iets om echt bezorgd over te zijn. Soms is er echter meer aan de hand. Als een kind langere tijd niet goed eet en dit gevolgen heeft voor de groei en de ontwikkeling, kan de huisarts uw kind doorverwijzen naar de kinderarts van het OLVG,

Eetproblemen bij jonge kinderen kunnen verschillende oorzaken hebben:

  • vroeggeboorte
  • lange tijd in couveuse hebben gelegen
  • minder behoefte aan voeding na het eerste levensjaar
  • slikklachten
  • coeliakie of koemelkallergie
  • reflux (terugloop van maaginhoud via de slokdarm naar boven)
  • lactose intolerantie
  • meer zelfstandigheid in de peuterleeftijd
  • verzet bij peuters (peuter leert dat het een individu is)

 Bij baby’s is geen sprake van bewuste voedselweigering. Bij hen moet altijd gezocht worden naar een medische oorzaak.

Onderzoek en diagnose bij eetproblemen

De kinderarts doet een uitgebreid lichamelijk onderzoek en stelt vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind en start zo nodig de behandeling. Als er geen duidelijke medische oorzaak is van de eetproblemen, kan de kinderarts uw kind doorverwijzen naar het Eetteam van het OLVG.

Spreekuur Eetteam

Als de kinderarts denkt dat het nodig is om het eetprobleem van uw kind te behandelen, verwijst hij u naar ons Eetteam.
Het multidisciplinaire Eetteam bestaat uit een diëtist, een logopedist en een kinder- en jeugdpsycholoog. Het team werkt nauw samen met de kinderarts die u naar het Eetteam heeft verwezen. Soms wordt samengewerkt met een kinderfysiotherapeut. De behandelaren stellen door middel van observatie en onderzoek een gezamenlijk advies op.


Deze informatie hoort bij

Diëtetiek Kindergeneeskunde Logopedie