Keel-, Neus- en Oorheelkunde

(020) 599 30 40

ma t/m vrij van 8.15 tot 16.00 uur

Verpleegafdelingen

De Keel- Neus- en Oorartsen (KNO-artsen) houden zich onder andere bezig met onderzoek en behandeling van:

  • verstopte neus
  • heesheid
  • keelontstekingen
  • gehoorvermindering
  • bijholteontstekingen

Naast deze veel voorkomende problemen kunt u ook terecht voor behandeling van allergieën, slaap- en snurkproblemen, duizeligheidklachten en andere minder bekende aandoeningen waarvoor u door de huisarts wordt doorgestuurd naar de KNO-arts. Andere aandachtsgebieden binnen de afdeling KNO zijn onder andere bijholtechirurgie en plastische KNO heelkunde (neuscorrecties en flapoorcorrecties).

De afdeling bestaat uit 6 KNO-artsen. Daarnaast werkt er altijd een ervaren arts-assistent in opleiding vanuit het AMC en is er een co-assistent aanwezig. De 8 polikliniekassistenten van het specialisme staan de artsen en de patiënten bij in de zorg.

Foniatrie

Bent u hees of heeft u andere stemproblemen? Dan kunt u bij KNO terecht voor een consult op het foniatrisch spreekuur.
Tijdens het bezoek wordt uitgebreid logopedisch onderzoek gedaan (onder andere stemtechniek en ademhaling). Daarna onderzoekt de KNO-arts samen met de logopediste de stembanden. Door deze samenwerking is het mogelijk in een bezoek al het noodzakelijke onderzoek te combineren. U krijgt een advies voor de verdere behandeling.

Gehoorproblemen

Van oudsher is gehoorproblematiek een aandachtsgebied van de afdeling. Niet alleen voor gehooronderzoek of hoortoestelaanpassing maar ook voor diverse vormen van chirurgische behandeling. Op woensdag is er een audiologiespreekuur gehouden door een akoepedist. Dit is een logopedist die gespecialiseerd is in de uitgebreide gehoortesten.

Slaap- en snurkproblemen

Samen met verschillende andere medische afdelingen behandelt KNO slaap- en snurkproblemen. Zo nodig wordt u doorverwezen naar de afdeling Klinische Neurofysiologie voor een slaaponderzoek. U wordt dan voor een nacht opgenomen in het ziekenhuis en er worden verschillende tests uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten wordt in overleg met u bepaald hoe de stoornis het best behandeld kan worden.

Bereid uzelf en uw kind voor op een bezoek aan het OLVG