Wetenschap

ACWO bezetting en vergaderdata

Bezetting Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek (ACWO)

Voorzitters

 • mw. dr. M.J.A. Janssen, ziekenhuisapotheker
 • mw. dr. Ir. V. Lagerburg, klinisch fysicus

Commissieleden

 • mw. drs. M.G. Caris, AIOS
 • mw. drs. B.J.C. Ettes, verpleegkundige
 • dhr. S.A.A. Evers, geestelijk verzorger
 • mw. dr. C.W.H. de Fijter, internist nefroloog
 • dhr. dr. M.B. Godfried, anesthesioloog
 • dhr. dr. J.P.R. Herrman, cardioloog
 • mw. drs. F.M. Houttuijn Bloemendaal, AIOS
 • dhr. dr. D.H.R. Kempen, orthopeed
 • dhr. dr. J.W. Vanhommerig, epidemioloog
 • dhr. J.H.A. Verhoef, geestelijk verzorger
 • dhr. dr. B.C. Vrouenraets, chirurg
 • mw. F.E. Willenborg, verpleegkundige, teamleider Dialyse
 • mevr. mr. M. Meijering, juridisch adviseur

Vergaderdata

In principe vergadert de ACWO elke 2de en 4de donderdag van de maand. De deadline voor het indienen van nieuwe studiedossiers ligt 10 dagen voor de vergadering. Indien er te veel dossiers aangeleverd zijn, bestaat de mogelijkheid dat een of meerdere dossiers doorgeschoven worden naar de volgende vergadering.