Wetenschap oud

ACWO bezetting en vergaderdata

Bezetting Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek (ACWO)

Voorzitters

 • mw. dr. M.J.A. Janssen, ziekenhuisapotheker
 • mw. dr. Ir. V. Lagerburg, klinisch fysicus

Commissieleden

 • mw. drs. B.J.C. Ettes, verpleegkundige
 • dhr. S.A.A. Evers, geestelijk verzorger
 • mw. dr. C.W.H. de Fijter, internist nefroloog
 • dhr. dr. M.B. Godfried, anesthesioloog
 • dhr. D.W. Huntjens MSc, ziekenhuisapotheker i.o.
 • mevr. dr. P. Kamali Sadeghian, arts niet in opleiding tot specialist SEH
 • dhr. dr. D.H.R. Kempen, orthopeed
 • mevr. M. Koopmans, research-verpleegkundige
 • mevr. mr. M. Meijering, juridisch adviseur
 • dhr. drs. T. Slagboom, cardioloog
 • dhr. dr. J.W. Vanhommerig, epidemioloog
 • dhr. J.H.A. Verhoef, geestelijk verzorger
 • mevr. A. de Vette, verpleegkundig specialist
 • dhr. dr. B.C. Vrouenraets, chirurg

Vergaderdata

In principe vergadert de ACWO elke 2de en 4de donderdag van de maand. De deadline voor het indienen van nieuwe studiedossiers ligt 10 dagen voor de vergadering. Indien er te veel dossiers aangeleverd zijn, bestaat de mogelijkheid dat een of meerdere dossiers doorgeschoven worden naar de volgende vergadering.