AQUALIS : English follows Dutch

Onderzoek naar de effectiviteit van resurfacing schouderprothese.

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit onderzoek evalueert de middellange- en langetermijnresultaten van operaties met de Aequalis® Resurfacing Head schouderprothese.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  D.F.P. van Deurzen, MD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  N.W. Willigenburg, PhD
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  We voeren dit onderzoek uit in samenwerking met meerdere ziekenhuizen in binnen- en buitenland.
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, voor dit onderzoek hebben wij geen nieuwe patiënten meer nodig.

Examination of effectiveness of resurfacing shoulder prosthesis.

 • This study 
  Evaluates the middle- and long-term results of Aequalis Resurfacing Head shoulder prosthesis.
 • Principal investigator
  D.F.P. van Deurzen, MD
 • Contact Joint Research
  N.W. Willigenburg, PhD
 • This study is in collaboration with
  Multiple hospitals in the Netherlands.
 • For this study 
  Inclusion has been completed.