• Waar gaat dit onderzoek over?
  In dit onderzoek wordt een medicamenteuze behandeling (pijnstillers en/of hormonen) vergeleken met een operatie bij vrouwen met pijnklachten door een endometrioom.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)?
  dr. J.W.M. Maas (Maxima Medisch Centrum Eindhoven)
 • Wie werken aan dit onderzoek mee?
  dr. H.R. Verhoeve (OLVG)
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie?
  https://zorgevaluatienederland.nl/evaluations/soma