Wetenschap oud

Aanmeldprocedure

Al het onderzoek dat in OLVG wordt uitgevoerd moet worden aangemeld bij en worden getoetst door de ACWO (Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek). Dit geldt voor alle vormen van onderzoek: zowel WMO-plichtig als niet WMO-plichtig onderzoek.

Een studiedossier wordt aangemaakt en ingediend bij de ACWO via Castor SMS (Study Management System). Onder andere de WMO-plichtigheid van het onderzoek bepaalt welke documenten je dient toe te voegen aan het studiedossier. Nadat je je studie hebt aangemeld via Castor SMS, ontvang je per e-mail een studienummer voor jouw studie en een overzicht van de documenten die je in moet dienen.

Let op! Alleen complete studiedossiers met de juiste documenten worden in behandeling genomen. Het kan zijn dat een aanmelding wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering omdat er een maximum zit aan het aantal studiedossiers dat de ACWO per vergadering kan beoordelen.

Op de helpdesk-website van Castor SMS vind je meer informatie over het aanmaken en indienen van studies.

Aandachtspunten voor studiedossiers van WMO-plichtig onderzoek

  • Studiedeelname van OLVG dient te zijn bevestigd in het primaire besluit of een nader oordeel van een erkende METC.
  • De lokale hoofdonderzoeker dient in het bezit te zijn van een geldig EMWO GCP- of BROK-certificaat. Een certificaat is 4 jaar geldig, waarna een cursus voor herregistratie nodig is.
  • De lokale hoofdonderzoeker moet werkzaam zijn in OLVG en voldoende bewezen onderzoekservaring hebben.
  • De onderzoeksverklaring dient te zijn ondertekend door de unitleider van de afdeling waar het onderzoek plaats zal vinden.
  • Als er gebruik zal worden gemaakt van de proefpersonenverzekering van OLVG, kun je via acwo@olvg.nl het verzekeringscertificaat opvragen.