Aanmeldformulier PERCEIVE-studie

Bedankt dat u iemand wil includeren voor de PERCEIVE studie: Postpartum EaRly EMDR-therapy InterVention, a randomized controlled trial. Uw inzet wordt zeer gewaardeerd! 
LET OP! dit formulier is uitsluitend voor professionals. Patiënten kunnen zich niet zelf aanmelden voor deze studie.

Criteria

Voldoet uw patiënt aan de criteria? Vul dan onderstaand aanmeldformulier in. Wij nemen dan contact op met de desbetreffende patiënt. U wordt geïnformeerd of de patiënt meedoet aan de PERCEIVE studie.

Inclusie criteria
Een traumatische bevalervaring
Maximaal 14 dagen postpartum vóór randomisatie
Medische bevalling
Bevalling begeleid door eerstelijns verloskundige (thuis/poliklinisch)
Beheersing van de Nederlandse taal

 

Exclusie criteria
Leeftijd: jonger dan 18 jaar oud
Traumatische bevalervaring gerelateerd aan een eerdere traumatische ervaring
  • Recente diagnose van een psychiatrische stoornis (minder dan 3 maanden geleden)*
  • Recent of huidig verslechteren van symptomen van een eerder gediagnosticeerde psychiatrische stoornis waarvoor er een nieuwe/wijziging in behandeling nodig is. Recent betekent minder dan 3 maanden geleden*
Recente suïcide poging 
(< 3 maanden voor inclusie)

*Uitleg: Vrouwen die reeds langer behandeld worden voor of bekend zijn met een psychische stoornis en hierbij psychisch stabiel zijn, mogen wel mee doen met de PERCEIVE-studie. Patiënten van de POP-poli zijn dus niet per definitie uitgesloten van deelname.

 

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het PERCEIVE team:


Graag invullen in het format dd-mm-jjj